top of page

תעודת אחריות והוראות שימוש

חברת furni מייצרת את כל מוצריה בישראל, באיכות הגבוהה ביותר ומחומרים איכותיים וחזקים.

 

תעודת אחריות זו נועדה במקרים בהם יתגלה פגם במוצר הן מבחינת החומר והן מבחינת תהליך הייצור.

חברת furni מתחייבת לתקן או להחליף כל פגם שנוצר עקב סיבות אלה והכל בתקופת האחריות ובכפוף הוראות היצרן המצורפות.

לקוח אשר קנה מוצר מחברת furni מקבל שנה אחריות על כל פגם שנגרם מתקלה בייצור החלקים או פגמים בחומר הגלם שלא נגרמו על ידי הלקוח! 

 

להלן תנאי האחריות בשנה הראשונה בכפוף לתנאים הבאים:
 

האחריות אינה חלה במקרה של אי הקפדה על הוראות ההרכבה ושימוש בכלים הלא מתאימים להרכבה בניגוד למופיע בהוראות ההרכבה .


האחריות אינה חלה על שינויים בצבע או שינוי גוון המוצר, קילופים בצבע, שינוי בטקסטורה של העץ.

 

ייתכנו סטיות של עד 5% במידות המוצגות באתר.

 

האחריות אינה חלה על סדקים לא מהותיים במוצר. 
האחריות אינה חלה על פגם שנובע מבלאי סביר עקב שימוש רגיל במוצר.
השימוש במוצר או בחלקיו היה סביר ורגיל ונעשה בהתאם להוראות היצרן המסופקות.

הוראות שימוש

יש לקבע לקיר את כל המדפים. חברת furni לא תישא באחריות או תפצה, בכל מקרה על נזק ישיר או עקיף ו/או על הוצאות נלוות או על הפסד כספי נלווה ולא תישא בכל אחריות אחרת, בין מפורשת ובין משתמעת.

אין לעמוד על המדפים או לשים משקל העולה על 30 קילו.

יש להימנע ממגע ישיר של מים עם העץ: התזה של מים על הרהיט, הצטברות שלוליות מים סביב רגלי הרהיטים בעת ו/או לאחר שטיפת הרצפה.


אין להשתמש בחומרי ניקוי העשויים מחומרים ממיסים. חומרים אלה עלולים לפגוע בציפוי המגן שעל הרהיט. הרהוט מיועד לשימוש בתוך הבית, אין לחשוף את הרהיטים לשמש.

כל רהיטי החברה מרוחים בשמן טבעי המיועד למוצרי ילדים השומר על עמידות המוצר, ניתן לחדש את שכבת השמן ע"י מריחה של שכבה נוספת על גבי הקיימת.

bottom of page